Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Koulltk 23.6.2016

päivitetty Koulltk 24.5.2018

Rovaniemen tutoropettajien tehtävänä on tukea kaupungin opettajia ja oppilaita opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä digitaalisuuden jalkauttamisessa luontevaksi ja pedagogisesti mielekkääksi osaksi opetusta ja oppimista.
Tämä on Rovaniemen kaupungin opettajan uranaikaisen kehittymisen alusta, jossa painopistealueet ovat:
1. Ammatillinen kehittyminen2. Osaamisen jakaminen3. Innovatiivisuus
Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tämän sivuston tarkoituksena on toimia opetushenkilöstön ideapankkina opetussuunnitelman hengessä.