Liikunta 3-6

ePerusteet

Tavoitteet ja arviointi löytyvät tästä linkistä

SISÄLLÖT:

Liikunta, vuosiluokka 3

Liikun monipuolisesti

 • erilaisiin liikuntaympäristöihin tutustuminen ja niissä asiallisesti liikkuminen (mm. liikenneturvallisuus, säänmukainen pukeutuminen)
 • erilaisiin leikkeihin, peleihin ja liikuntalajeihin tutustumista
 • liikutaan musiikin tahdissa eri tavoin
 • vuodenaikojen mukainen liikkuminen

Kehityn liikkujana

 • vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja (esim. jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) eri liikuntalajien avulla
 • opetellaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi
 • tutustutaan ja pidetään huolta eri liikuntavarusteista
 • harjoitellaan omasta hygieniasta huolehtimista

Liikunta tuo hyvinvointia

 • tavoitellaan liikunnassa onnistumisen kokemuksia
 • liikutaan erilaisissa ryhmissä ja parin kanssa
 • opetellaan ottamaan toiset huomioon
 • opetellaan käsittelemään pettymyksiä sekä muita tunnetiloja liikunnan
 • yhteydessä (esim. pelit ja leikit)

Osallistuminen uimaopetukseen

 • opetellaan perusuintitaidon vaatimuksia

Liikunta, vuosiluokka 4

Taitavaksi liikkujaksi

 • opetellaan tunnistamaan henkilökohtaista osaamistasoa eri liikuntataidoissa (esim. itsearviointi)
 • laajennetaan osaamista leikkien, viitepelien ja harjoitteiden avulla eri liikehallintatekijöissä
 • tutustutaan lihaskuntoharjoittelun perusteisiin (omalla keholla) ja harjoitellaan Move!-testin liikeosioita
 • tunnistetaan omia vahvuuksia liikkujana
 • hyödynnetään musiikkia liikunnassa (tanssi, musiikkiliikunta)
 • kehitetään henkilökohtaisia liikuntataitoja (kesä- ja talvilajit)
 • tutustutaan liikunnan harrastusympäristöihin ja osataan etsiä tietoa harrastusmahdollisuuksista

Reilun pelin pelaaja

 • opetellaan pelaamaan erilaisia viite- ja pienpelejä
 • tutustutaan eri lajeihin ja niissä käytettäviin välineisiin
 • opetellaan noudattamaan pelisääntöjä
 • harjoitellaan positiivisen vertaispalautteen antamista
 • työskennellään kaikenlaisissa ryhmissä
 • huolehditaan yhteisistä liikuntavälineistä

Osallistuminen umaopetukseen

 • vahvistetaan perusuintitaitoa ja tutustutaan eri uintitekniikoihin

Liikunta, vuosiluokka 5

Tervellinen liikunta

 • perehdytään liikunnan merkitykseen terveyden edistäjänä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
 • tutustutaan liikunnan kuntotekijöihin ja niiden kehittämiseen: voima, kestävyys, nopeus, liikkuvuus
 • tutustutaan liikunnallista kehitystä ja fyysistä toimintakykyä arvioiviin mittauksiin (Move!)
 • huomioidaan muuttuvan kehon tuomat haasteet

Pelien ja lajien maailma

 • tutustutaan monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin eri vuodenaikoina
 • tutustutaan eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla (seurayhteistyön tekeminen)
 • vahvistetaan osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana

Itsenäinen liikkuja

 • opetellaan ja kannustetaan seuraamaan omaa liikkumista liikuntapäiväkir- jan ja/tai portfolion avulla (esim. erilaiset appsit/sähköiset kirjausmenetel- mät)
 • opetellaan harjoitteita eri liikuntalajeihin, joita voidaan tehdä omatoimi- sesti myös vapaa-ajalla
 • opetellaan tunnistamaan omia haasteita liikkujana
 • kannustetaan oppilasta kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä

Osallistuminen umaopetukseen

 • harjoitellaan uimataidon vaatimuksia sekä opetellaan vedestä pelastautumista

Liikunta, vuosiluokka 6

Liikunta elämäntapana

 • etsitään itselle mieluisia liikuntalajeja
 • opetellaan liikkumaan ikäkauden suositusten mukaan
 • tutustutaan liikunnan merkitykseen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä
 • opetellaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa liikunnassa (esim. videot)

Fyysinen minä

 • tutustutaan eri lajien osaamista tukeviin kuntotekijäharjoitteisiin
 • tutustutaan kestävyysharjoittelun perusteisiin
 • tutustutaan lihaskuntoharjoittelun perusteisiin
 • tutustutaan kehon notkeutta ja kimmoisuutta kehittäviin harjoitteisiin
 • harjoitellaan erilaisten mittaustulosten hyödyntämistä

Lajien taitaja

 • kehitetään taitoja ja pelikäsitystä eri peleissä
 • opetellaan erilaisia tunnetaitoja pelitilanteessa (esim. päätöksenteko,
 • yhteistyö, toisen näkökulman huomioon ottaminen)
 • parannetaan taitoja ja tekniikoita yksilölajeissa
 • opetellaan nauttimaan omista ja muiden suorituksista sekä arvostamaan niitä
 • opetellaan näkemään liikunnassa esteettisyyttä sekä ilmaisemaan itseään liikkuen

Osallistuminen uimaopetukseen

 • varmistetaan uintitaidon saavuttamista ja vedestä pelastautumisen taitoja

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

LI_3-6_tav.docx

Liikunta, vuosiluokka 3

LI3.docx

Liikunta, vuosiluokka 4

LI4.docx

Liikunta, vuosiluokka 5

LI5.docx

Liikunta, vuosiluokka 6

LI6.docx