Käyttäytymisen arviointi Rovaniemellä

Käyttäytymisen arviointi Rovaniemellä


Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet. Sanallisen arvioinnin yhteydessä käyttäytyminen tulee arvioida erillisellä liitteellä.


Käyttäytymisen arviointi perustuu Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelman arvopohjaan.

Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineen arviointiin.

Käyttäytymisen arvioinnin perusteet:

10 (1. – 3. – luokilla taito erinomainen)

Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet sen kaikilla osa-alueilla. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan ja esimerkillään hyvää käyttäytymistä. Hän

 • toimii asiallisesti, kannustavasti ja luokkayhteisöä rakentavalla tavalla
 • on omaehtoisesti valmis auttamaan muita
 • noudattaa sääntöjä ilman laiminlyöntejä tai rikkomuksia
 • kantaa vastuun teoistaan ja käyttäytymisestään, huomaa myös virheensä ja korjaa ne
 • toimii kouluyhteisön arvojen (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus) mukaisesti ja on valmis näkemään vaivaa niiden saavuttamiseksi
 • toimii kouluyhteisössä myönteisesti, aktiivisesti ja oma-aloitteisesti

9 (1. – 3. – luokilla taito kiitettävä)

Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet lähes kattavasti kaikilla sen osa-alueilla. Hän

 • käyttäytyy moitteettomasti ja huomaavaisesti muita kohtaan ja hänen kielenkäyttönsä on asiallista
 • noudattaa lähes aina koulun sääntöjä
 • kantaa vastuun teoistaan ja käyttäytymisestään pääsääntöisesti ja pyrkii korjaamaan virheensä
 • toimii kouluyhteisön arvojen (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus) mukaisesti
 • toimii kouluyhteisössä myönteisesti ja aktiivisesti


8 (1. – 3. – luokilla taito hyvä)

Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet useimmilla sen osa-alueilla. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen yleensä myönteisesti. Hänellä on vain satunnaisia ja vähäisiä rikkeitä. Hän

 • käyttäytyy yleensä hyvin
 • huomioi muut ja ympäristön lähes aina
 • jättää joskus noudattamatta koulun sääntöjä, mutta pyrkii korjaamaan toimintaansa
 • oppilaaseen voi olla kohdennettu joitakin kurinpitotoimenpiteitä
 • kantaa yleensä vastuun teoistaan ja käyttäytymisestään
 • toimii yleensä kouluyhteisön arvojen (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus) mukaisesti
 • toimii kouluyhteisössä yleensä myönteisesti ja aktiivisesti

7 (1. – 3. – luokilla taito tyydyttävä)

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee usein opiskelua ja rikkoo satunnaisesti myös koulun järjestyssääntöjä. Hän

 • käyttäytyy ajoittain välinpitämättömästi ja epäkohteliaasti
 • toimii kouluyhteisössä häiritsevästi tai melko passiivisesti
 • jättää noudattamatta koulun sääntöjä
 • oppilaaseen on kohdennettu kurinpitotoimenpiteitä
 • pyrkii kantamaan vastuun teoistaan ja käyttäytymisestään
 • yrittää toimia kouluyhteisön arvojen (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus) mukaisesti
 • osallistuu kouluyhteisön toimintaan vaihtelevasti


6 (1. – 3. – luokilla taito kehittymässä)

Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, yhteiseen omaisuuteen ja ympäristöön pääosin kielteisesti. Hän

 • käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti ja käyttäytyminen on usein loukkaavaa
 • häiritsee toistuvasti opiskelua ja rikkoo usein koulun sääntöjä
 • oppilaaseen on kohdennettu useita kurinpitotoimenpiteitä
 • kantaa osittain vastuun teoistaan ja käyttäytymisestään
 • ei huomioi käyttäytymisessään kouluyhteisön arvoja (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus)
 • suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, yhteiseen omaisuuteen ja ympäristöön pääosin kielteisesti


5 (1. – 3. – luokilla taito alulla)

Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet kaikilla sen osa-alueilla. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä lähes jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä on pääosin erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä. Hän

 • käyttäytyy väkivaltaisesti toisia kohtaan
 • laiminlyö koulun sääntöjä jatkuvasti ja häneen on kohdennettu toistuvasti kurinpitotoimenpiteitä
 • häiritsee koulutyötä ja hänellä ei ole myönteistä suhtautumista kouluyhteisöä kohtaan
 • ei osaa kantaa vastuuta teoistaan ja käyttäytymisestään
 • käyttäytyy kouluyhteisön arvojen (ihmisen perusoikeudet, tasa-arvo ja ympäristön kunnioitus) vastaisesti
 • ei osallistu kouluyhteisön toimintaan

Käyttäytymisen numeroarvostelu merkitään todistukseen, sanallinen arvio todistuksen liitteeseen. Käyttäytymisen arviota ei merkitä edes numeroin ero- eikä päättötodistukseen.