21.3 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallint

21.3 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Rehtori päättää tukitoimien käytöstä eri tuen vaiheissa omalla koulullaan. Koulunkäynninohjaajapalveluiden vuotuinen jakamisen suunnittelu ja päätös koulujen saamasta määrästä tehdään hallinnossa. Koulunkäynnin ohjauksen ja tulkitsemispalvelun hallintopäätökset yksittäisissä tapauksissa tekee koulun rehtori. Erityisen tuen aloittamisen ja lopettamisen sekä päätöksen muuttamisen osalta toimintavaltuudet on jaettu seuraavasti:

Rehtori/koulunjohtaja esittää ensimmäisen pedagogisen selvityksen jälkeen, että se päätöksentekijä, jolle toimialajohtaja on toimivallan delegoinut, tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta sekä päätöksen erityisestä tuesta. Sama koskee esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisen nivelvaiheessa tehtävää erityisen tuen päätöksen tarkistamista pedagogiseen selvitykseen ja / tai asiantuntijalausuntoon perustuen.

Erityisen tuen päätös voidaan perusopetuksessa alistaa rehtorin päätettäväksi, kun erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä ja kun erityisen tuen päätökseen tulee muutos.

Erityisen tuen päätös alistetaan aina koulutuspalveluiden hallintoon päätettäväksi, kun

  • opetuksen pääsääntöiseksi järjestämispaikaksi esitetään erityisopetuksen kuntakohtaista pienryhmää (K-luokka) tai erityiskoulua,
  • kyse on pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta / lopettamisesta tai
  • päätös koskee erityisen tuen lopettamista ja siirtymistä takaisin tehostettuun tukeen.