5. PAIKALLINEN TUNTIJAKO

5. PAIKALLINEN TUNTIJAKO

Lopullinen tuntijako.docx

Koulutuksen järjestäjän osoittamat 7h taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista jakaantuvat seuraavasti:

Käsityö -oppiaineessa ei tehdä jakoa tekniseen työhön ja tekstiilityöhön yhteisissä opinnoissa, mutta valinnaisaineena se on mahdollista.

Kaikille yhteinen A1-kieli (englanti) aloitetaan 3. vuosiluokalla, valinnainen A2-kieli 4. vuosiluokalla, kaikille yhteinen B1-kieli (ruotsi) 6. vuosiluokalla, valinnainen B2-kieli 8. vuosiluokalla.

Historia ja yhteiskuntaoppi –aineet opiskellaan seuraavasti:

4. vuosiluokalla 1h yhteis- kuntaoppia,

5. vuosiluokalla 1h historiaa ja 1h yhteiskuntaoppia,

6. vuosiluokalla 2h historiaa,

7. ja 8. vuosiluokalla molemmilla 2h historiaa,

9. vuosiluokalla 3h yhteiskunta- oppia.

• • •

Liikunta: yksi lisätunti 1.-2. vuosiluokalle, yksi 3.-6. vuosiluokalle ja yksi yläkouluun.

Kuvataide: yksi lisätunti 1.-2. vuosiluokalle ja yksi 3.-6. vuosiluokalle.

Musiikki: kaksi lisätuntia 4.-6. vuosiluokalle.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja on alakoulussa kuusi ja yläkoulussa viisi tuntia. Alakoulun kaikki kuusi tuntia on osoitettu suoraan yhteisiin oppimääriin, yläkoulun tunneista yksi. Neljä tuntia oppilas valitsee itse 8.-9. vuosiluokille.

Koulutuksen järjestäjä on lisäksi osoittanut yhteensä kaksi ylimääräistä liikunnan tuntia vuosiluokille 3.-6.