5. PAIKALLINEN TUNTIJAKO

5. PAIKALLINEN TUNTIJAKO

Koulutuksen järjestäjän osoittamat 7h taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista jakaantuvat seuraavasti:

• Liikunta: kaksi lisätuntia 3.-6. vuosiluokalle ja yksi yläkouluun.

• Kuvataide: kaksi lisätuntia 3.-6. vuosiluokalle.

• Musiikki: kaksi lisätuntia 4.-6. vuosiluokalle.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan taide-ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on alakoulussa kuusi ja yläkoulussa viisi tuntia. Alakoulun kaikki kuusi tuntia on osoitettu suoraan yhteisiin oppimääriin, yläkoulun tunneista yksi. Neljä tuntia oppilas valitsee itse 8.-9. vuosiluokille.

Koulutuksen järjestäjä on lisäksi osoittanut yhteensä kaksi ylimääräistä käsityön tuntia vuosiluokille 4.-6.

Käsityö-oppiaineessa ei tehdä jakoa tekniseen työhön ja tekstiilityöhön yhteisissä opinnoissa, mutta valinnaisaineena se on mahdollista.

Kaikille yhteinen A1-kieli (englanti) aloitetaan 1. vuosiluokalla, valinnainen A2-kieli 4. vuosiluokalla, kaikille yhteinen B1-kieli (ruotsi) 6. vuosiluokalla, valinnainen B2-kieli 8. vuosiluokalla.

Historia ja yhteiskuntaoppi –aineet opiskellaan seuraavasti: 4. vuosiluokalla 1h yhteiskuntaoppia, 5. vuosiluokalla 1h historiaa ja 1h yhteiskuntaoppia, 6. vuosiluokalla 2h historiaa, 7. ja 8. vuosiluokalla molemmilla 2h historiaa, 9. vuosiluokalla 3h yhteiskuntaoppia.